Publications

Selected Publications

2018
7 CdS core-Au plasmonic satellites nanostructure enhanced photocatalytic hydrogen evolution reaction . Juan Xu, Wei-Min Yang, Shi-Jie Huang, HaoYin, Hua Zhang, Petar Radjenovic, Zhi-Lin Yang, Zhong-Qun Tian, Jian-Feng Li, Nano Energy, 49, 363-371, 2018
DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.04.048 [PDF]
8-18-2
6 Illuminating nanostructured gold electrode: surface plasmon or electron ejection? . Di Huang, Quanfeng He, Jiejie Shan, Matthew Sartin, Ran Pang, Fang-Zu Yang, Yongliang Zhou, Bin Ren, Zhong-qun Tian and Dongping Zhan, Faraday Discussions, volumn(issue), pages, 2018
DOI: 10.1039/C8FD00012C [PDF]
7-17-2
5 Shell‐Isolated Tip‐Enhanced Raman and Fluorescence Spectroscopy . Ya-Ping Huang, Sheng-Chao Huang, Xiang-Jie Wang, Dr. Nataraju Bodappa, Dr. Chao-Yu Li, Hao Yin, Hai-Sheng Su, Meng Meng, Dr. Hua Zhang, Prof. Bin Ren, Prof. Zhi-Lin Yang, Prof. Renato Zenobi, Prof. Zhong-Qun Tian, Prof. Jian-Feng Li, Angewandte Chemie International Edition, 57, 1-6, 2018
DOI: 10.1002/anie.201802892 [PDF]
6-16-2
4 Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy . Shu Chen, Yuejiao Zhang, Tien-Mo Shih, Weimin Yang, Shu Hu, Xiaoyan Hu, Jian-Feng Li, Bin Ren, Bing-Wei Mao, Zhi-Lin Yang, and Zhong-Qun Tian, Nano Letters, 18 (4), 2209–2216, 2018
DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b04385 [PDF]
5-15-2
4 Elucidation of the origin of chiral amplification in discrete molecular polyhedra . Yu Wang, Hongxun Fang, Ionut Tranca, Hang Qu, Xinchang Wang, Albert J. Markvoort, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao, Nature Communications, 9, 488, 2018
DOI: 10.1038/s41467-017-02605-x [PDF]
4-14-2
3 Plasmon-enhanced ultra-sensitive surface analysis using Ag nanoantenna . Chao-Yu Li, Jinhong Gao, Jun Yi, Xia-Guang Zhang, Xiao-Dan Cao, Meng Meng, Chen Wang, Ya-Ping Huang, San-Jun Zhang, De-Yin Wu, Chuan-Liu Wu, Jian-Hua Xu, Zhong-Qun Tian and Jian-Feng Li, Analytical Chemistry, 2018
DOI: 10.1021/acs.analchem.7b04113 [PDF]
3-13-2
2 An in-situ Raman spectroscopic study on the cathodic process of EMITFSI ionic liquid on Ag electrodes . Wei Lu, Yu Gu, Xiao-Yan Hu, Shuai Tang, Xue Li, De-Yin Wu, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao and Zhong-Qun Tian, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2018
DOI: 10.1016/j.jelechem.2017.12.002 [PDF]
2-12-2
1 Surface-enhanced Raman spectroscopy: bottlenecks and future directions . Raja Pandiyan Panneer Selvam, GK Liu, Jun-Yang Liu, Yaohui Wang, Song-Yuan Ding, Jian-Feng Li, De-Yin Wu and Zhong-qun Tian, Chemical Communications, 54, 10-25, 2018
DOI: 10.1039/C7CC05979E [PDF]
1-11-2

2017
21 Interconversion of molecular face-rotating polyhedra through turning inside out . Yu Wang, Hongxun Fang, Wei Zhang, Yongbin Zhuang, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao, Chemical Communications, 53(64), 8956-8959, 2017
DOI: 10.1039/C7CC04159D [PDF]
21-121-2
20 Plasmon Enhanced Quantum Dots Fluorescence and Energy Conversion in Water Splitting Using Shell-Isolated Nanoparticles . Hao Yin, Jun Yi, Zhen-Wei Yang, Zhen-Yang Xu, Shun-Ji Xie, Lei Li, Chao-Yu Li, Juan Xu, Hua Zhang, San-Jun Zhang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian, Nano Energy, 42, 232-240, 2017
DOI: 10.1016/j.nanoen.2017.10.055 [PDF]
20-120-2
19 Molecular-level understanding of electric double layer in ionic liquids . Jia-Wei Yan, Zhong-Qun Tian and Bing-Wei Mao, Current Opinion in Electrochemistry, 4, 105-111, 2017
DOI: 10.1016/j.coelec.2017.09.008 [PDF]
19-119-2
18 Molecular Face-Rotating Cube with Emergent Chiral and Fluorescence Properties . Hang Qu, Yu Wang, Zhihao Li, Xinchang Wang, Hongxun Fang, Zhongqun Tian and Xiaoyu Cao, Journal of the American Chemical Society, 139 (50), 18142–18145, 2017
DOI: 10.1021/jacs.7b07657 [PDF]
18-118-2
17 In situ dynamic tracking of heterogeneous nanocatalytic processes by shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy . Hua Zhang, Chen Wang, Han-Lei Sun, Gang Fu, Shu Chen, Yue-Jiao Zhang, Bing-Hui Chen, Jason R. Anema, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian, Nature Communications, 8, 15447, 2017
DOI: 10.1038/ncomms15447 [PDF]
17-117-2
16 Revealing the role of interfacial properties on catalytic behaviors by in-situ surface-enhanced Raman spectroscopy . Hua Zhang, Xia-Guang Zhang, Jie Wei, Chen Wang, Shu Chen, Han-Lei Sun, Ya-Hao Wang, Bing-Hui Chen, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian, Journal of the American Chemical Society, 139 (30), 10339-10346, 2017
DOI: 10.1021/jacs.7b04011 [PDF]
16-116-2
15 A combined electro- and photo-chemical approach to repeatedly fabricate two-dimensional molecular assemblies. Yu Wang, Yibin Sun, Xiaobing Ding, Jinghong Liang, Xiaoyu Cao and Zhong-Qun Tian, Electrochimica Acta, 246, 823-829, 2017
DOI: 10.1016/j.electacta.2017.06.015 [PDF]
15-115-2
14Electromagnetic theories of surface-enhanced Raman spectroscopy. Song-Yuan Ding, En-Ming You, Zhong-Qun Tian and Martin Moskovits, Chemical Society Reviews, 46, 4042-4076, 2017
DOI: 10.1039/C7CS00238F [PDF]
14-114-2
13 In situ electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy study of CO electrooxidation on PtFe nanocatalysts. Miao-Miao Liang, Ya-Hao Wang, Rui Shao, Wei-Min Yang, Hong Zhang, Hua Zhang, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian, Electrochemistry Communications, 81, 38-42, 2017
DOI: 10.1016/j.elecom.2017.05.022 [PDF]
13-113-2
12 Observing the dynamic “hot spots” on two-dimensional Au nanoparticles monolayer film. Chenjie Zhang, Enming You, Qi Jin, Yaxian Yuan, Minmin Xu, Songyuan Ding, Jianlin Yao and Zhongqun Tian, Chemical Communications, 53, 6788-6791, 2017
DOI: 10.1039/C7CC03020G [PDF]
12-112-2
11 Further expanding versatility of surface-enhanced Raman spectroscopy: from non-traditional SERS-active to SERS-inactive substrates and single shell-isolated nanoparticle. Song-Yuan Ding, En-Ming You, Jun Yi, Jian-Feng Li and Zhong-qun Tian, Faraday Discussion, 2017
DOI: 10.1039/C7FD00144D [PDF]
11-111-2
10 Electrochemical nanoimprint lithography: when nanoimprint lithography meets metal assisted chemical etching. Jie Zhang, Lin Zhang, Lianhuan Han, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan, Nanoscale, 9, 7476-7482, 2017
DOI: 10.1039/C7NR01777D [PDF]
10-110-2
9 In situ SERS study of surface plasmon resonance enhanced photocatalytic reactions using bifunctional Au@CdS core–shell nanocomposites. Jing-Liang Yang, Juan Xu, He Ren, Lan Sun, Qing-Chi Xu, Hua Zhang, Jian-Feng Li and Zhong-Qun Tian, Nanoscale, 9, 6254-6258, 2017
DOI: 10.1039/C7NR00655A [PDF]
9-19-2
8 SERS Chemical Enhancement of Water Molecules from Halide Ion Coadsorption and Photoinduced Charge Transfer on Silver Electrodes. Ran Pang, Xia-Guang Zhang, Jian-Zhang Zhou, De-Yin Wu and Zhong-Qun Tian, The Journal of Physical Chemistry C, 121 (19), 10445-10454, 2017
DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b02408 [PDF]
8-18-2
7 Etching Kinetics of III–V Semiconductors Coupled with Surface Passivation Investigated by Scanning Electrochemical Microscopy. Jie Zhang, Junhui Lai, Wei Wang, Pei Huang, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan, The Journal of Physical Chemistry C, 121 (18), 9944-9952, 2017
DOI: 10.1021/acs.jpcc.7b01868 [PDF]
7-17-2
6 Nanofabrication of the gold scanning probe for the STM-SECM coupling system with nanoscale spatial resolution. Fang-Fang Wang, Wei Wang, Xi He, Lianhuan Han, Jian-Zhang Zhou, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Dongping Zhan, Science China Chemistry, 60 (5), 649-655, 2017
DOI: 10.1007/s11426-017-9029-9 [PDF]
6-16-2
5 In situ SERS and SHINERS study of electrochemical hydrogenation of p-ethynylaniline in nonaqueous solvents. Juan Wang, Jin-Chao Dong, Ji Yang, Yong Wang, Chen-Jie Zhang, Min-Min Xu, Bing-Wei Mao, Jian-Lin Yao, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian, Electrochemistry Communications, 78, 16-20, 2017
DOI: 10.1016/j.elecom.2017.03.015 [PDF]
5-15-2
4 Core–Shell Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy. Jian-Feng Li, Yue-Jiao Zhang, Song-Yuan Ding, Rajapandiyan Panneerselvam, and Zhong-Qun Tian, Chemical Reviews, 117 (7), 5002-5069, 2017
DOI: 10.1021/acs.chemrev.6b00596 [PDF]
4-14-2
3 Understanding the cubic phase stabilization and crystallization kinetics in mixed cations and halides perovskite single crystals. Li-Qiang Xie, Liang Chen, Zi-Ang Nan, Hai-Xin Lin, Tan Wang, Dongping Zhan, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao, and Zhong-Qun Tian, Journal of the American Chemical Society, 139 (9), 3320-3323, 2017
DOI: 10.1021/jacs.6b12432 [PDF]
3-13-2
2 Electrochemical micro/nano-machining: principles and practices. Dongping Zhan, Lianhuan Han, Jie Zhang, Quanfeng He, Zhao-Wu Tian and Zhong-Qun Tian, Chemical Society Reviews, 46, 1526-1544, 2017
DOI: 10.1039/C6CS00735J [PDF]
2-12-2
1 Contact electrification induced interfacial reactions and direct electrochemical nanoimprint lithography in n-type gallium arsenate wafer. Jie Zhang, Lin Zhang, Wei Wang, Lianhuan Han, Jing-Chun Jia, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan, Chemical Science, 8, 2407-2412, 2017
DOI: 10.1039/C6SC04091H [PDF]
1-11-2

2016
31 Tunable Wavelength Enhanced Photoelectrochemical Cells from Surface Plasmon Resonance. Hao Yang, Zi-Han Wang, Yan-Yu Zheng, Lan-Qi He, Chao Zhan, Xihong Lu, Zhong-Qun Tian, Ping-Ping Fang, Yexiang Tong, Journal of the American Chemical Society, 138, 16204-16207, 2016
DOI: 10.1021/jacs.6b10205 [PDF]
31-131-2
30 Competing Mechanisms in the Acetaldehyde Functionalization of Positively Charged Hydrogenated Silicene. Li-Kun Yang, Xia-Guang Zhang, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian, Xiang-Yang Liu, ChemPhysChem, 17, 1-7, 2016
DOI: 10.1002/cphc.201601013 [PDF]
30-130-2
29 Electrochemical nanoimprint lithography directly on n-type crystalline silicon (111) wafer. Lin Zhang, Jie Zhang, Ding Yuan, Lianhuan Han, Jian-Zhang Zhou, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian, Dongping Zhan, Electrochemistry Communications, 75, 1-4, 2017
DOI: 10.1016/j.elecom.2016.12.004 [PDF]
29-129-2
28 Assembled molecular face-rotating polyhedra to transfer chirality from two to three dimensions. Xinchang Wang, Yu Wang, Huayan Yang, Hongxun Fang, Ruixue Chen, Yibin Sun, Nanfeng Zheng, Kai Tan, Xin Lu, Zhongqun Tian, Xiaoyu Cao, Nature Communication, 7, 12469, 2016
DOI: 10.1038/ncomms12469 [PDF]
28-128-2
27Electropolishing of titanium alloy under hydrodynamic mode. Pei Huang, Junhui Lai, Lianhuan Han, Fang-Zu Yang, Li-Min Jiang, Jian-Jia Su, Zhao-Wu Tian, Zhong-Qun Tian, Dongping Zhan, Science China Chemistry, 59, 1525-1528, 2016
DOI:10.1007/s11426-016-0211-y[PDF]
271-127-2
26DFT Study of Hydrogen-Bonding Interaction, Solvation Effect, and Electric-Field Effect on Raman Spectra of Hydrated Proton. Ran Pang, Li-Juan Yu, Meng Zhang, Zhong-Qun Tian, De-Yin Wu, The Journal of Physical Chemistry A, 120, 8273-8284, 2016
DOI:10.1021/acs.jpca.6b07064[PDF]
26-126-2
25Confined Chemical Etching for Electrochemical Machining with Nanoscale Accuracy. Dongping Zhan, Lianhuan Han, Jie Zhang, Kang Shi, Jian-Zhang Zhou, Zhao-Wu Tian, and Zhong-Qun Tian, Accounts of Chemical Research, 49, 2596-2604, 2016
DOI:10.1021/acs.accounts.6b00336[PDF]
25-125-2
24Adsorption of Dye Molecules on Single Crystalline Semiconductor Surfaces: An Electrochemical Shell-Isolated Nanoparticle Enhanced Raman Spectroscopy Study. Li-Qiang Xie, Ding Ding, Meng Zhang, Shu Chen, Zhi Qiu, Jia-Wei Yan, Zhi-Lin Yang, Ming-Shu Chen, Bing-Wei Mao, Zhong-Qun Tian, The Journal of Physical Chemistry C, 120, 22500-22507, 2016
DOI:10.1021/acs.jpcc.6b07763[PDF]
24-124-2
23In-situ monitoring of redox processes of viologen at Au(hkl) single-crystal electrodes using electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Bao-Ying Wen, Jun Yi, Ya-Hao Wang, Kanagaraj Madasamy, Hua Zhang, Murugavel Kathiresan, Jian-Feng Lia, Zhong-Qun Tian, Electrochemistry Communications, 72, 131-134, 2016
DOI:10.1016/j.elecom.2016.08.026[PDF]
23-123-2
22How “Full” is “Full Fusion” during Exocytosis from Dense Core Vesicles? Effect of SDS on “Quantal” Release and Final Fusion Pore Size. Ren Hu, Bin Ren, Chang-Jian Lin, Alexander Oleinick, Irina Svir, Zhong-Qun Tian, Christian Amatore, Chinese Journal of The Electrochemical Society, 169, 853-865, 2016
DOI:10.1149/2.1071609jes[PDF]
22-122-2
21Nonlinear Stark effect observed for carbon monoxide chemisorbed on gold core/palladium shell nanoparticle film electrodes, using in situ surface-enhanced Raman spectroscopy. Pu Zhang, Yi Wei, Jun Cai, Yan-Xia Chen, Zhong-Qun Tian, Chinese Journal of Catalysis, 37, 1156-1165, 2016
DOI:10.1016/S1872-2067(15)61106-8[PDF]
21-121-2
20Theoretical study of normal Raman spectra and SERS of benzyl chloride and benzyl radical on silver electrodes. Yan-Li Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian, Journal of Raman Spectroscopy, 48, 53-63, 2017
DOI:10.1002/jrs.4988[PDF]
20-120-2
19Compact layer influence on hysteresis effect in organic–inorganic hybrid perovskite solar cells. Liang Chen, Jia-Rui Wang, Li-Qiang Xie, Chao Zhan, Zhi Qiu, Jian-Zhang Zhou, Jia-Wei Yan, Bing-Wei Mao, Zhong-Qun Tian, Electrochemistry Communications, 68, 40-44, 2016
DOI:10.1016/j.elecom.2016.04.013[PDF]
19-119-2
18Electrochemically assisted mechanically controllable break junction studies on the stacking configurations of oligo(phenylene ethynylene)s molecular junctions. Jue-Ting Zheng, Run-Wen Yan, Jing-Hua Tian, Jun-Yang Liu, Lin-Qi Pei, De-Yin Wu, Ke Dai, Yang Yang, Shan Jin, Wenjing Hong, Zhong-Qun Tian, Electrochimica Acta, 200, 268-275, 2016
DOI:10.1016/j.electacta.2016.03.129[PDF]
18-118-2
17Mobility and Reactivity of Oxygen Adspecies on Platinum Surface.Wei Wang, Jie Zhang, Fangfang Wang, Bing-Wei Mao, Dongping Zhan, and Zhong-Qun Tian,Journal of the American Chemical Society, 138, 9057-9060, 2016
DOI:10.1021/jacs.6b05259[PDF]
17-117-2
16Photoinduced Surface Catalytic Coupling Reactions of Aminothiophenol Derivatives Investigated by SERS and DFT.Rui Jiang, Meng Zhang, Shu-Li Qian, Feng Yan, Lin-Qi Pei, Shan Jin, Liu-Bin Zhao, De-Yin Wu, and Zhong-Qun Tian Journal of Physical Chemistry C, 120, 16427-16436, 2016
DOI:10.1021/acs.jpcc.6b04638[PDF]
16-116-2
15An electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopic study on nanorod-structured lithium prepared by electrodeposition.Shuai Tang,Yu Gu,Jun Yi,Zhicong Zeng,Song-Yuan Ding,Jia-Wei Yan,De-Yin Wu,Bin Ren,Zhong-Qun Tian,Bing-Wei Mao, Journal of Raman Spectroscopy, 47, 1017-1023, 2016
DOI:10.1002/jrs.4970[PDF]
15-115-2
14Organic-inorganic Interactions of Single Crystalline Organolead Halide Perovskites Studied by Raman Spectroscopy.Li-Qiang Xie, Taiyang Zhang, Liang Chen, Nanjie Guo, Yu Wang, GK Liu, Jia-Rui Wang, Jian-Zhang Zhou, Jia-Wei Yan, Yixin Zhao, Bingwei Mao, Zhong-Qun Tian, Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 18112-18118, 2016
DOI:10.1039/C6CP01723A[PDF]
14-114-2
13Theoretical Investigation on the Substituent Effect of Halogen Atoms at the C8 Position of Adenine: Relative Stability, Vibrational Frequencies, and Raman Spectra of Tautomers.Yan-Li Chen, De-Yin Wu, and Zhong-Qun Tian,The Journal of Physical Chemistry A, 120, 4049-4058, 2016
DOI:10.1021/acs.jpca.6b03604[PDF]
13-113-2
12Experimental and Theoretical Study on Isotopic Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for the Surface Catalytic Coupling Reaction on Silver Electrodes. Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Wen-Li Luo, Ran Pang, Cheng Zong, Jian-Zhang Zhou, Bin Ren, Zhong-Qun Tian, De-Yin Wu,The Journal of Physical Chemistry C, 120, 11956-11965, 2016
DOI:10.1021/acs.jpcc.6b02252[PDF]
12-112-2
11Potential dependent thiocyanate adsorption on gold electrodes: a comparison study between SERS and SHINERS. Gema Cabello, Xue-Jiao Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, Zhong-Qun Tian, Journal of Raman Spectroscopy, 47, 1207-1212, 2016
DOI:10.1002/jrs.4944[PDF]
11-111-2
10Theoretical Study of Quantum Conductance of Conjugated and Nonconjugated Molecular Wire Junctions. Run-Wen Yan, Xi Jin, Si-Yuan Guan, Xia-Guang Zhang, Ran Pang, Zhong-Qun Tian, De-Yin Wu,Bing-Wei Mao, The Journal of Physical Chemistry C, 120, 11820-11830, 2016
DOI:10.1021/acs.jpcc.6b03116[PDF]
10-110-2
9Nanostructure-based plasmon-enhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials. Song-Yuan Ding, Jun Yi, Jian-Feng Li, Bin Ren, De-Yin Wu, Rajapandiyan Panneerselvam, Zhong-Qun Tian,Nature Reviews Materials, 16021, 2016
DOI:10.1038/natrevmats.2016.21[PDF]
9-19-2
8Electrochemically roughened gold microelectrode for surface-enhanced Raman spectroscopy. Wei Wang, Yi-Fan Huang, Dong-Yu Liu, Fang-Fang Wang, Zhong-Qun Tian, Dongping Zhan, Journal of Electroanalytical Chemistry, 779, 126-130, 2016
DOI:10.1016/j.jelechem.2016.04.008[PDF]
8-18-2
7Probing the Electronic Structure of Heterogeneous Metal Interfaces by Transition Metal-Shell Gold Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy. Yuejiao Zhang, Songbo Li, Sai Duan, Bang-An Lu, Ji Yang, Rajapandiyan Panneerselvam, Chao-Yu Li, Ping-Ping Fang, Zhi-You Zhou, David Lee Phillips, Jianfeng Li, and Zhong-Qun Tian, The Journal of Physical Chemistry C, 120, 20684-20691, 2016
DOI:10.1021/acs.jpcc.6b01879[PDF]
7-17-2
6Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy study of the adsorption behaviour of DNA bases on Au(111) electrode surfaces. Bao-Ying Wen, Xi Jin, Yue Li, Ya-Hao Wang, Chaoyu Li, Miao-Miao Liang, Rajapandiyan Panneerselvam, Qingchi xu, De-Yin Wu, Zhilin Yang, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian, Analyst, 141, 3731-3736, 2016
DOI:10.1039/C6AN00180G[PDF]
6-16-2
5In-situ electrochemical shell-isolated Ag nanoparticles-enhanced Raman spectroscopy study of adenine adsorption on smooth Ag electrodes. Chao-Yu Li, Sen-Yuan Chen, Yong-Li Zheng, Shun-Peng Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, Shu Chen, Qing-Chi Xu, Yan-Xia Chen, Zhi-Lin Yang, De-Yin Wu, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian, Electrochimica Acta, 199, 388-393, 2016
DOI:10.1016/j.electacta.2016.03.065[PDF]
5-15-2
4Catalysis with two-dimensional materials and their heterostructures. Dehui Deng, K. S. Novoselov, Qiang Fu, Nanfeng Zheng, Zhong-Qun Tian, Xinhe Bao Nature Nanotechnology, 11, 218-230, 2016
DOI:10.1038/nnano.2015.340[PDF]
4-14-2
3A facile method for the synthesis of large-size Ag nanoparticles as efficient SERS substrates. Yang Zhao, Yue-Jiao Zhang, Jin-Hui Meng, Shu Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, Chao-Yu Li, Sain Bux Jamali, Xia Li, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li, and Zhong-Qun Tian, Journal of Raman Spectroscopy, 47, 662-667, 2016
DOI:10.1002/jrs.4879[PDF]
3-13-2
2Surface Plasmon Catalytic Aerobic Oxidation of Aromatic Amines in Metal/Molecule/Metal Junctions. Yi-Fan Huang, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Jia-Min Feng, De-Yin Wu, Bin Ren, Zhong-Qun Tian,The Journal of Physical Chemistry C, 120, 944–955, 2016
DOI:10.1021/acs.jpcc.5b07966[PDF]
2-12-2
1Self-assembly of subwavelength nanostructures with symmetry breaking in solution. Xiangdong Tian, Shu Chen, Yuejiao Zhang, Jinchao Dong, Panneerselvam Rajapandiyan, Zhilin Yang, Yun Zhang, Jian-Feng Li, Zhong-Qun Tian, Nanoscale, 8, 2951-2959, 2016
DOI:10.1039/C5NR06738C[PDF]
1-11-3

2015
15Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation Nanorulers with Ultrahigh Sensitivities. Shaoxin Shen, Lingyan Meng, Yuejiao Zhang, Junbo Han, Zongwei Ma, Shu Hu, Yuhan He, Jianfeng Li, Bin Ren, Tien-Mo Shih, Zhaohui Wang, Zhilin Yang, and Zhong-Qun Tian, Nano Letters,15 (10),6716–6721,2015
DOI:10.1021/acs.nanolett.5b02569[PDF]
14-114-2
14How to Light Special Hot Spots in Multiparticle-Film Configurations. Shu Chen, Ling-Yan Meng, Hang-Yong Shan, Jian-Feng Li, Lihua Qian, Christopher T Williams, Zhi-Lin Yang, and Zhong-Qun Tian, ACS NANO,2015
DOI:10.1021/acsnano.5b05605[PDF]
15-115-2
13“Smart” Ag Nanostructures for Plasmon-Enhanced Spectroscopies. Chao-Yu Li, Meng Meng, Sheng-Chao Huang, Lei Li§, Shao-Rong Huang, Shu Chen, Ling-Yan Meng, Rajapandiyan Panneerselvam, San-Jun Zhang, Bin Ren, Zhi-Lin Yang, Jian-Feng Li, and Zhong-Qun Tian, Journal of American Chemical Society,137 (43),13784–13787,2015
DOI:10.1021/jacs.5b09682[PDF]
13-113-2
12Electrochemical Buckling Microfabrication. Jie Zhang, Bo-Ya Dong, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Fang Fang Wang, Chuan Liu, Zhong-Qun Tian, Zhaowu Tian, Dong-Dong Wang and Dongping Zhan, Chemical Science,7,697-701,2015
DOI:10.1039/C5SC02644J[PDF]
12-112-2
11Dielectric shell isolated and graphene shell isolated nanoparticle enhanced Raman spectroscopies and their applications. Jian-Feng Li, Jason R. Anema, Thomas Wandlowski and Zhong-Qun Tian , Chemical Society Reviews,44,8399-84092015
DOI:10.1039/C5CS00501A [PDF]
11-111-2
10Dimeric Core–Shell Ag2@TiO2 Nanoparticles for Off-Resonance Raman Study of the TiO2–N719 Interface. Qi-Qi Zuo, Yan-Ling Feng, Shu Chen, Zhi Qiu, Li-Qiang Xie, Zong-Yuan Xiao, Zhi-Lin Yang, Bing-Wei Mao, and Zhong-Qun Tian, The Journal of Physical Chemistry C,119 (32)18396–18403,2015
DOI:10.1021/acs.jpcc.5b05318[PDF]
10-110-2
9Dielectric-Dependent Electron Transfer Behaviour of Cobalt Hexacyanides in Solid Solution of Sodium Chloride. Di Huang, Yiliang Zhu, Su ya qiong, Jie Zhang, Lianhuan Han, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan, Chemical Science, 6,6091-6096,2015
DOI:10.1039/C5SC02153G[PDF]
9-19-2
8In-Situ Monitoring of Electrooxidation Processes at a Gold Single Crystal Surface Using Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy. Chao-Yu Li, Jin-Chao Dong, Xi Jin, Shu Chen, Rajapandiyan Panneerselvam, Alexander V. Rudnev, Zhilin Yang, Jian-Feng Li, Thomas Wandlowski, and Zhong-Qun Tian, Journal of American Chemical Society,137 (24),7648–7651,2015
DOI:10.1021/jacs.5b04670[PDF]
8-18-2
7White-light induced grafting of 3-MPA on the Si(111)–H surface for catalyzing Au nanoparticles’ in situ growth. Li-Kun Yang, Ya-Qiong Su, Xiao-Ying Wu, Da-Xiao Zhang, Yan-Li Chen, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu, and Zhong-Qun Tian, Nanoscale,7 ,9563-9569,2015
DOI:10.1039/C5NR00664C[PDF]
7-17-2
6Quantitative shiners analysis of temporal changes in the passive way at a gold electrode surface in a thiosulfate solution. Scott R Smith, J. Jay Leitch, Chunqing Zhou, Jeff Mirza , Song Bo Li, Xiangdong Tian, Yi-Fan Huang , Zhong-Qun Tian, Janet Y. Baron, Yeonuk Choi, and Jacek Lipkowski, Analytical Chemistry, 87 (7), 3791–3799,2015 DOI:10.1021/ac504433t[PDF]
6-16-2
5Constructing Two-Dimensional Nanoparticle Arrays on Layered Materials Inspired by Atomic Epitaxial Growth. Hai-Xin Lin, Liang Chen, De-Yu Liu, Zhi-Chao Lei, Yu Wang, Xiao-Shan Zheng, Bin Ren, Zhao-Xiong Xie, Galen D. Stucky, and Zhong-Qun Tian, Journal of American Chemical Society, 137(8), 2828–2831,2015
DOI:10.1021/ja5128538[PDF]
5-15-2
4Theoretical Study on Electroreduction of p-Nitrothiophenol on Silver and Gold Electrode Surfaces. Liu-Bin Zhao, Jia-Li Chen, Meng Zhang, De-Yin Wu , and Zhong-Qun Tian, The Journal of the Physical Chemistry C, 119(9),4949–4958,2015
DOI: 10.1021/jp512957c[PDF]
4-14-2
3Electromagnetic Enhancement in Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Scattering from Gold Flat Surfaces. Shu Chen, Zhilin Yang, Lingyan Meng, Jianfeng Li, Christopher T. Williams, and Zhong-Qun Tian, The Journal of the Physical Chemistry C, 119(9), 5246–5251,2015
DOI:10.1021/acs.jpcc.5b01254[PDF]
3-13-2
2Electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy (EC-SHINERS): correlating structural information and adsorption processes of pyridine at the Au(hkl) single crystal/solution interface. Jian-Feng Li , Yue-Jiao Zhang , Alexander V. Rudnev , Jason R. Anema , Song Bo Li , Wenjing Hong , Rajapandiyan Panneerselvam , Jacek Lipkowski , Thomas Wandlowski , Zhong-Qun Tian, Journal of the American Chemical Society, 137(6), 2400-2408,2015
DOI: 10.1021/ja513263j[PDF]
2-12-2
1Mechanism and Characterization of Electron Transport Through Metal/Molecule/Metal Junctions.
Yang Yang, Junyang Liu, Runwen Yan , Deyin Wu, Zhong-Qun Tian, Chemical Journal of Chinese Universities, 36(1), 9-23, 2015

DOI: 10.7503/cjcu20140941[PDF]
1-11-3

2014
17Theoretical Study on Thermodynamic and Spectroscopic Properties of Electro-Oxidation of p-Aminothiophenol on Gold Electrode Surfaces. Liu-Bin Zhao, Meng Zhang, Bin Ren, Zhong-Qun Tian, De-Yin Wu, The Journal of Physical Chemistry C, 118(46), 27113–27122, 2014
DOI: 10.1021/jp507987x[PDF]
17-117-2
16Competing Mechanistic Pathways of Ethylene Functionalization of Positively Charged H–Si(111) Surfaces. Li-Kun Yang , Ya-Qiong Su , Christopher T. Williams, Fang-Zu Yang, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian , The Journal of Physical Chemistry C, 118(45), 25987-25993, 2014
DOI: 10.1021/jp5056073[PDF]
16-116-2
15Surface-enhanced Raman spectroscopy toward application in plasmonic photocatalysis on metal nanostructures. Xue-Jiao Chen, Gema Cabello, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian, Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 21, 54-80, 2014
DOI:10.1016/j.jphotochemrev.2014.10.003[PDF]
15-115-2
14Determination of adsorbed species of hypophosphite electrooxidation on Ni electrode by in situ infrared with shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Yi-Feng Jianga, Bei Jiang, Li-Kun Yang, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Fang-Zu Yang, Wen-Bin Cai, De-Yin Wu, Zhi-You Zhou, Zhong-Qun Tian, Electrochemistry Communications, 48, 5-9, 2014
DOI:10.1016/j.elecom.2014.08.002[PDF]
14-114-2
13Extending the shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy approach to interfacial ionic liquids at single crystal electrode surfaces. Meng Zhang, Li-Juan Yu, Yi-Fan Huang, Jia-Wei Yan, Guo-Kun Liu, De-Yin Wu, Zhong-Qun Tian and Bing-Wei Mao, Chemical Communications, 50, 14740-14743, 2014
DOI: 10.1039/C4CC06269H[PDF]
13-113-2
12Electrosynthesis of Copper-Tetracyanoquinodimethane Based on the Coupling Charge Transfer across Water/1,2-Dichloroethane Interface. Li Huang, Pei Li, Ndagijimana Pamphile, Zhong-Qun Tian and Dongping Zhan, Electrochimica Acta, 140, 332-336, 2014
DOI:10.1016/j.electacta.2014.04.102[PDF]
12-112-2
11Au@Pt Nanoparticle Encapsulated Target-Responsive Hydrogel with Volumetric Bar-Chart Chip Readout for Quantitative Point-of-Care Testing. Zhi Zhu, Zhichao Guan, Shasha Jia, Zhichao Lei, Shuichao Lin, Huimin Zhang, Yanli Ma, Zhong-Qun Tian and Chaoyong James Yang, Angewandte Chemie, 53(46), 12503–12507, 2014
DOI: 10.1002/anie.201405995[PDF]
11-111-2
10Highly transparent and flexible triboelectric nanogenerators: performance improvements and fundamental mechanisms.Feng Ru Fan,Jianjun Luo, Wei Tang, Chaoyu Li, Cuiping Zhang, Zhong-Qun Tian and Zhong Lin Wang, Journal of Materials Chemistry A, 2, 13219-13225, 2014
DOI: 10.1039/C4TA02747G[PDF]
10-110-2
9Simple and sensitive detection of cyanide using pinhole shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy.Jing Gao, Lei Guo, Jianfeng Wu, Jianlin Feng, Shunmu Wang, Fulong Lai, Jianwei Xie and Zhong-Qun Tian, Journal of Raman Spectroscopy,  45(8), 619-626, 2014
DOI: 10.1002/jrs.4497 [PDF]
9-19-2
8New Strategy for Electrochemical Micropatterning of Nafion Film in Sulfuric Acid Solution.Cheng Wang, Hong-Wan Zhang, Jin-Fu Zhang, Dan Wu, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian and Kang Shi, Electrochimica Acta, 146, 125-133, 2014
DOI:10.1016/j.electacta.2014.09.044 [PDF]
8-18-2
7Kinetic Investigation on the Confined Etching System of n-Type Gallium Arsenide by Scanning Electrochemical Microscopy.Jie Zhang, Jingchun Jia, Lianhuan Han, Ye Yuan, Zhong-Qun Tian, Zhao-Wu Tian, and Dongping Zhan,Journal of the Physical Chemistry C, 118(32) 18604-18611, 2014
DOI: 10.1021/jp5056446 [PDF]
7-17-2
6Three-Dimensional and Time-Ordered Surface-Enhanced Raman Scattering Hotspot Matrix.Honglin Liu, Zhilin Yang, Lingyan Meng, Yudie Sun, Jie Wang, Liangbao Yang, Jinhuai Liu, and Zhong-Qun Tian,Journal of the American Chemical Society, 136(14) 5332-5341, 2014
DOI: 10.1021/ja501951v [PDF]
6-16-2
5Label-Free Aptasensor Based on Ultrathin-Linker-Mediated Hot-Spot Assembly To Induce Strong Directional Fluorescence.Shuo-Hui Cao, Wei-Peng Cai, Qian Liu, Kai-Xin Xie, Yu-Hua Weng, Si-Xin Huo, Zhong-Qun Tian, and Yao-Qun Li, Journal of the American Chemical Society, 136(19) 6802–6805, 2014
DOI: 10.1021/ja500976a [PDF]
5-15-2
4Theoretical Study of Plasmon-Enhanced Surface Catalytic Coupling Reactions of Aromatic Amines and Nitro Compounds. Zhao, LB; Zhang, M; Huang, YF; Williams, CT; Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry Letters, 5(7): 1259-1266, 2014
DOI: 10.1021/jz5003346 [PDF]
268-1268-2
3Activation of oxygen on gold and silver nanoparticles assisted by surface plasmon resonances. Yi-Fan Huang, Meng Zhang, Liu-Bin Zhao, Jia-Min Feng, De-Yin Wu*, Bin Ren* and Zhong-Qun Tian, Angew. Chem. Int. Ed. 53(9), 2353–2357. 2014
DOI: 10.1002/anie.201310097 [PDF]
3-13-2
2What molecular assembly can learn from catalytic chemistry. Wang, Y; Lin, HX; Chen, L; Ding, SY; Lei, ZC; Liu, DY; Cao, XY; Liang, HJ; Jiang, YB; Tian, ZQ,Chemical Society Reviews, 43(1):399-411, 2014
DOI: 10.1039/C3CS60212E [PDF]
266-1266-2
1Composite PET Membrane with Nanostructured Ag/AgTCNQ Schottky Junctions: Electrochemical Nanofabrication and Charge‐Transfer Properties. Li Huang, Yong Chen, Shujuan Bian, Yi‐Fan Huang, Zhong‐Qun Tian, Dongping Zhan,Chemistry - A European Journal, 20(3):724-728, 2014
DOI: 10.1002/chem.201303391 [PDF]
265-1265-2

2013
23Photoelectrochemical synthesis of AgTCNQ microrods through a bipolar mechanism. Yuan, D; Jia, JC; Tian, ZQ; Zhan, DP, Electrochemistry Communications, 35: 120-123, 2013
DOI:10.1016/j.elecom.2013.08.013 [PDF]
1-11-2
22Electrocrystallization of Cu-Sn Alloy on Copper Electrode Surface. Shi, JP; Yang, FZ; Tian, ZQ; Zhou, SM, Acta Physico-Chimica Sinica,  29(12): 2579-2584, 2013
DOI: 10.3866/PKU.WHXB201310092 [PDF]
2-12-2
21Three dimensional micromachining on aluminum surface by electrochemical wet stamping technique. Jiang, LM; Du, YJ; Jia, JC; Lai, LJ; Zhou, H; Zhu, LM; Tian, ZW; Tian, ZQ; Zhan, DP, Electrochemistry Communications, 33: 119-122, 2013
DOI:10.1016/j.elecom.2013.04.031 [PDF]
3-13-2
20A Bioorthogonal Raman Reporter Strategy for SERS Detection of Glycans on Live Cells. Lin, L; Tian, XD; Hong, SL; Dai, P; You, QC; Wang, RY; Feng, LS; Xie, C; Tian, ZQ; Chen, X, Angewandte Chemie-International Edition, 52(28):  7266-7271, 2013
DOI:10.1002/anie.201301387 [PDF]
4-14-2
19Surface electron-hydronium ion-pair bound to silver and gold cathodes: A density functional theoretical study of photocatalytic hydrogen evolution reaction. Pang, R; Yu, LJ; Wu, DY; Mao, BW; Tian, ZQ,Electrochimica Acta, 101:  272-278, 2013
DOI:10.1016/j.electacta.2013.03.069 [PDF]
5-15-2
18Selenium functionalized carbon for high dispersion of platinum-ruthenium nanoparticles and its effect on the electrocatalytic oxidation of methanol. Wang, RF; Da, HH; Wang, H; Ji, S; Tian, ZQ, Journal of Power Sources, 233: 326-330, 2013
DOI:10.1016/j.jpowsour.2013.01.143 [PDF]
6-16-2
17Supersaturation-Dependent Surface Structure Evolution: From Ionic, Molecular to Metallic Micro/Nanocrystals. Lin, HX; Lei, ZC; Jiang, ZY; Hou, CP; Liu, DY; Xu, MM; Tian, ZQ; Xie, ZX, Journal of the American Chemical Society 135(25): 9311-9314, 2013
DOI:10.1021/ja404371k [PDF]
7-17-2
16Plasmonic Smart Dust for Probing Local Chemical Reactions. Tittl, A; Yin, XH; Giessen, H; Tian, XD; Tian, ZQ; Kremers, C; Chigrin, DN; Liu, N, Nano Letters13(4):1816-1821, 2013
DOI:10.1021/nl4005089[PDF]
8-18-2
15CNx-modified Fe3O4 as Pt nanoparticle support for the oxygen reduction reaction. Wang, RF; Jia, JC; Wang, H; Wang, QZ; Ji, S; Tian, ZQ,Journal of Solid State Electrochemistry,17(4):1021-1028, 2013
DOI:10.1007/s10008-012-1948-4[PDF]
9-19-2
14High precision electrochemical micromachining based on confined etchant layer technique. Lai, LJ; Zhou, H; Du, YJ; Zhang, J; Jia, JC; Jiang, LM; Zhu, LM; Tian, ZW; Tian, ZQ; Zhan, DP,Electrochemistry Communications,28: 135-138, 2013
DOI:10.1016/j.elecom.2012.12.017[PDF]
10-110-2
13A Leveling Method Based on Current Feedback Mode of Scanning Electrochemical Microscopy. Han, LH; Yuan, Y; Zhang, J; Zhao, XS; Cao, YZ; Hu, ZJ; Yan, YD; Dong, S; Tian, ZQ; Tian, ZW; Zhan, DP,Analytical Chemistry, 85(3): 1322-1326, 2013
DOI:10.1021/ac303122v[PDF]
11-111-2
12Electrochemical mechanical micromachining based on confined etchant layer technique. Yuan, Y; Han, LH; Zhang, J; Jia, JC; Zhao, XS; Cao, YZ; Hu, ZJ; Yan, YD; Dong, S; Tian, ZQ; Tian, ZW; Zhan, DP,FARADAY DISCUSSIONS, 164: 189-197, 2013
DOI:10.1039/C3FD00008G[PDF]
12-112-2
11Thermal effects on electronic properties of CO/Pt(111) in water. Duan, S; Xu, X; Luo, Y; Hermansson, K; Tian, ZQ,Physical Chemistry Chemical Physics, 15(32): 13619-13627, 2013
DOI:10.1039/C3CP51545A [PDF]
13-113-2
10A novel planarization method based on photoinduced confined chemical etching. Fang, QY; Zhou, JZ; Zhan, DP; Shi, K; Tian, ZW; Tian, ZQ,Chemical Communications, 49(57): 6451-6453, 2013
DOI: 10.1039/C3CC42368A [PDF]
14-114-2
9Electrical conductance study on 1,3-butadiyne-linked dinuclear ruthenium(II) complexes within single molecule break junctions. Wen, HM; Yang, Y; Zhou, XS; Liu, JY; Zhang, DB; Chen, ZB; Wang, JY; Chen, ZN; Tian, ZQ, Chemical Science, 4(6): 2471-2477, 2013
DOI: 10.1039/C3SC50312G [PDF]
15-115-2
8Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: Nanoparticle synthesis, characterization and applications in electrochemistry. Lin, XD; Li, JF; Huang, YF; Tian, XD; Uzayisenga, V; Li, SB; Ren, B; Tian, ZQ, Journal of Electroanalytical Chemistry, 688: 5-11, 2013
DOI: 10.1016/j.jelechem.2012.07.017 [PDF]
16-116-2
7LSPR properties of metal nanoparticles adsorbed at a liquid–liquid interface. Zhi-Lin Yang, Shu Chen, Ping-Ping Fang, Bin Ren, Hubert H. Girault and Zhong-Qun Tian*, Phys. Chem. Chem. Phys, 2013,15, 5374-5378.
DOI: 10.1039/C3CP44101F [PDF]
17-117-2
6Density functional theory study on the adsorption and decomposition of the formic acid catalyzed by highly active mushroom-like Au@Pd@Pt tri-metallic nanoparticles. Duan, S; Ji, YF; Fang, PP; Chen, YX; Xu, X; Luo, Y; Tian, ZQ, Physical Chemistry Chemical Physics, 15(13): 4625-4633, 2013
DOI: 10.1039/C3CP44053B [PDF]
18-118-2
5Uniform gold spherical particles for single-particle surface-enhanced Raman spectroscopy. Hai-Xin Lin, Jie-Ming Li, Bi-Ju Liu, De-Yu Liu, Jin-Xuan Liu, Andreas Terfort, Zhao-Xiong Xie, Zhong-Qun Tian and Bin Ren*, Phys. Chem. Chem. Phys, 2013,15, 4130-4135.
DOI: 10.1039/C3CP43857K [PDF]
19-119-2
4Surface analysis using shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy. Jian-Feng Li, Xiang-Dong Tian, Song-Bo Li, Jason R Anema, Zhi-Lin Yang, Yong Ding, Yuan-Fei Wu, Yong-Ming Zeng, Qi-Zhen Chen, Bin Ren, Zhong Lin Wang* and Zhong Qun Tian*, Nat. Protoc, 2013,8(1), 52-65.
DOI:10.1038/nprot.2012.141 [PDF]
20-120-2
3Phase transformation sequence of mixed-structural electroless Ni-19.7 at.% P deposit. Yang, LK; Jiang, YF; Yang, FZ; Wu, DY; Tian, ZQ,Surface & Coatings Technology,  235: 277-282, 2013
DOI: 10.1016/j.surfcoat.2013.07.049 [PDF]
21-121-2
2Structural and Charge Sensitivity of Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Adenine on Silver Surface: A Quantum Chemical Study. Huang, R; Yang, HT; Cui, L; Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry C,  117(45): 23730-23737, 2013
DOI: 10.1021/jp407615r [PDF]
22-122-2
1Binding Interaction and Raman Spectra of p−π Conjugated Molecules Containing CH2/NH2 Groups Adsorbed on Silver Surfaces: A DFT Study of Wagging Modes. Tao, S; Yu, LJ; Pang, R; Huang, YF; Wu, DY; Tian, ZQ,Journal of Physical Chemistry C, 117(37): 18891-18903, 2013
DOI: 10.1021/jp4042777 [PDF]
23-123-2

2012
7 Electrochemical Behaviors of Single Microcrystals of Iron Hexacyanides/NaCl Solid Solution. . Zhan, DP; Yang, DZ; Yin, BS; Zhang, J; Tian, ZQ. Analytical Chemistry, 84(21) 9276-9281. 2012
DOI: 10.1021/ac302053x [PDF]
1-11-2
6 Adsorption and reduction reactions of anthraquinone derivatives on gold electrodes studied with electrochemical surface-enhanced Raman spectroscopy . Dai, K; Huang, R; Jiang, R; Ke, HX; Li, F; Jin, S; Wu, DY; Tian, ZQ Journal of Raman Spectroscopy 43(10), 1367-1373, 2012
DOI: 10.1002/jrs.4083 [PDF]
2-12-2
5 Hybrid molecular dynamics and first-principles study on the work function of a Pt(111) electrode immersed in aqueous solution at room temperature . Duan, S*; Xu, X; Tian, ZQ; Luo, Y. Physical Review B 86(4), 045450, 2012
DOI: 10.1103/PhysRevB.86.045450 [PDF]
3-13-2
4 Electrochemical Study of Au@Pt Nanoparticles for Oxygen Reduction Reaction . Deng, XC; Tian, XD; Wen, FP; Yi, F; Cheng, MQ; Zhong, QL; Yan, JW; Ren, B; Tian, ZQ., Chemical Journal of Chinese Universities-Chinese, 33(2), 336-340, 2012
DOI: 10.3969/j.issn.0251-0790.2012.02.022 [PDF]
4-14-2
3 A SERS Study of Thiocyanate Adsorption on Au-Core Pd-Shell Nanoparticle Film Electrodes .. Fang, PP; Li, JF; Lin, XD; Anema, JR; Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ. Journal of Electroanalytical Chemistry 665, 70-75, 2012
DOI: 10.1016/j.jelechem.2011.11.025 [PDF]
5-15-2
2 Fabrication and characterization of nanostructured ZnO thin film microdevices by scanning electrochemical cell microscopy.. Zhan, DP; Yang, DZ; Zhu, YL; Wu, XR; Tian, ZQ,, Chemical Communications, 48(93) 11449-11451, 2012
DOI: 10.1039/C2CC35809C [PDF]
6-16-2
1 Cations-modified cluster model for density-functional theory simulation of potential dependent Raman scattering from surface complex/electrode systems.. Ding, SY; Liu, BJ; Jiang, QN; Wu, DY; Ren, B; Xu, X; Tian, ZQ, Chemical Communications 48(41), 4962-4964, 2012.
DOI: 10.1039/C2CC31441J [PDF]
7-17-2

2011
17Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy of Pyridine on Smooth Silver Electrodes . Huang, YF; Li, CY; Broadwell, I; Li, JF; Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ. Electrochimica Acta, 56(28), 10652-10657, 2011
DOI: 10.1016/j.electacta.2011.04.107 [PDF]
1-11-2
16An Electrochemically Assisted Mechanically Controllable Break Junction Approach for Single Molecule Junction Conductance Measurements. . Yang, Y; Chen, ZB; Liu, JY; Lu, M; Yang, DZ; Yang, FZ; Tian, ZQ. 4(12), 1199-1207, 2011
DOI: 10.1007/s12274-011-0170-5 [PDF]
2-12-2
15 Extraordinary Enhancement of Raman Scattering from Pyridine on Single Crystal Au and Pt Electrodes by Shell-Isolated Au Nanoparticles.. Li, JF; Ding, SY; Yang, ZL; Bai, ML; Anema, JR; Wang, X; Wang, A; Wu, DY; Ren, B; Hou, SM; Wandlowski, T; Tian, ZQ. Journal of the American Chemical Society 133(40), 15922-15925, 2011
DOI: 10.1021/ja2074533 [PDF]
3-13-2
14 Preparation of High Catalytic Platinum Hollow Nanospheres and Their Electrocatalytic Performance for Methanol Oxidation . Rao, GS; Cheng, MQ; Zhong, Y; Deng, XC; Yi, F; Chen, ZR; Zhong, QL; Fan, FR; Ren, B; Tian, ZQ. Acta Physico-Chimica Sinica, 27(10), 2373-2378, 2011
DOI: 10.3866/PKU.WHXB20111008 [PDF]
4-14-2
13 Electrochemistry at Gold Nanoparticles Deposited on Dendrimers Assemblies Adsorbed Onto Gold and Platinum Surfaces.. Fang, PP; Buriez, O; Labbe, E; Tian, ZQ; Amatore, C., Journal of Electroanalytical Chemistry 659(1), 76-82, 2011
DOI: 10.1016/j.jelechem.2011.05.004 [PDF]
5-15-2
12 Conductance histogram evolution of an EC-MCBJ fabricated Au atomic point contact. . Yang, Y; Liu, JY; Chen, ZB; Tian, JH; Jin, X; Liu, B; Li, XL; Luo, ZZ; Lu, M; Yang, FZ; Tao, NJ; Tian, ZQ. Nanotechnology, 22(27), 375131(9pp) 2011
DOI: 10.1088/0957-4484/22/27/275313 [PDF]
6-16-2
11 Synthesis and high electrocatalytic performance of hexagram shaped gold particles having an open surface structure with kinks . Jiang, QN; Jiang, ZY; Zhang, L; Lin, HX; Yang, N; Li, H; Liu, DY; Xie, ZX; Tian, ZQ. Nano Research 4(6), 612-622 2011
DOI: 10.1007/s12274-011-0117-x [PDF]
7-17-2
10 Revealing the molecular structure of single-molecule junctions in different conductance states by fishing-mode tip-enhanced Raman spectroscopy . Liu, Z; Ding, SY; Chen, ZB; Wang, X; Tian, JH; Anema, JR; Zhou, XS; Wu, DY; Mao, BW; Xu, X; Ren, B; Tian, ZQ, Nature Communications, 2, 305, 2011
DOI: 10.1038/ncomms1310 [PDF]
8-18-2
9 Au@organosilica multifunctional nanoparticles for the multimodal imaging . Cui, Y; Zheng, XS; Ren, B; Wang, R; Zhang, J; Xia, NS; Tian, ZQ. Chemical Science 2(8), 1463-1469 2011
DOI: 10.1039/C1SC00242B [PDF]
9-19-2
8A density functional theory approach to mushroom-like platinum clusters on palladium-shell over Au core nanoparticles for high electrocatalytic activity . Duan, S; Fang, PP; Fan, FR; Broadwell, I; Yang, FZ; Wu, DY; Ren, B; Amatore, C; Luo, Y; Xu, X; Tian, ZQ. Physical Chemistry Chemical Physics, 13 (12)5441-5449 2011
DOI: 10.1039/C1CP20096H [PDF]
10-110-2
7 Targeted synthesis of an electroactive organic framework.. Ben, T; Shi, K; Cui, Y; Pei, CY; Zuo, Y; Guo, H; Zhang, DL; Xu, J; Deng, F; Tian, ZQ; Qiu, SL, Journal of Materials Chemistry, 21(45),18208-18214,2011.
DOI: 10.1039/C1JM12545A [PDF]
11-111-2
6 Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy: Expanding the Versatility of Surface-Enhanced Raman Scattering . Anema, JR; Li, JF; Yang, ZL; Ren, B; Tian, ZQ, Annual Review of Analytical Chemistry, 4, 129-150, 2011
DOI: 10.1146/annurev.anchem.111808.073632 [PDF]
12-112-2
5 Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy (SHINERS) Based on Gold-Core Silica-Shell Nanorods . Li, SB; Li, LM; Anema, JR; Li, JF; Yang, ZL; Ren, B; Sun, JJ; Tian, ZQ, Zeitschrift fur Physikalische Chemie-International Journal of Research in Physical Chemistry & Chemical Physics, 225(6-7), 775-783 2011
DOI: 10.1524/zpch.2011.0101 [PDF]
13-113-2
4 Solid-State Redox Solutions: Microfabrication and Electrochemistry . Yang, DZ; Han, LH; Yang, Y; Zhao, LB; Zong, C; Huang, YF; Zhan, DP; Tian, ZQ, Angewandte Chemie-International Edition, 50(37), 8679-8682 2011
DOI: 10.1002/anie.201103386 [PDF]
14-114-2
3 Au-Pd Core-Shell Nanoparticles Catalyze Suzuki-Miyaura Reactions in Water through Pd Leaching . Fang, PP; Jutand, A; Tian, ZQ; Amatore, C, Angew. Chem. Int. Ed. 50(51), 12184-12188, 2011
DOI: 10.1002/anie.201103465 [PDF]
15-115-2
2 Tailoring Au-core Pd-shell Pt-cluster nanoparticles for enhanced electrocatalytic activity . Fang, PP; Duan, S; Lin, XD; Anema, JR; Li, JF; Buriez, O; Ding, Y; Fan, FR; Wu, DY; Ren, B; Wang, ZL; Amatore, C; Tian, ZQ.: Chemical Science, 2 (3), 531-539 2011
DOI: 10.1039/C0SC00489H [PDF]
16-116-2
1 Core-shell nanoparticle based SERS from hydrogen adsorbed on a rhodium(111) electrode.. Li, JF; Anema, JR; Yu, YC; Yang, ZL; Huang, YF; Zhou, XS; Ren, B; Tian, ZQ. Chemical Communications, 47 (7), 2023-2025, 2011
DOI: 10.1039/C0CC04049E [PDF]
17-117-2

2010
12Bridging the Gap between Electrochemical and Organometallic Activation: Benzyl Chloride Reduction at Silver Cathodes. Huang, YF; Wu, DY; Wang, A; Ren, B; Rondinini, S; Tian, ZQ; Amatore, C. Journal of the American Chemical Society 132 (48), 2745-2755. 2010
DOI: 10.1021/ja106049c[PDF]
1-11-2
11Electrochemically Assisted Fabrication of Metal Atomic Wires and Molecular Junctions by MCBJ and STM-BJ Methods. Tian, JH; Yang, Y; Zhou, XS; Schollhorn, B; Maisonhaute, E; Chen, ZB; Yang, FZ; Chen, Y; Amatore, C; Mao, BW; Tian, ZQ. ChemPhysChem 11 (13), 2745-2755. 2010
DOI: 10.1002/cphc.201000284 [PDF]
2-12-2
10Atomic Structure of Au-Pd Bimetallic Alloyed Nanoparticles. Ding, Y; Fan, FR; Tian, ZQ; Wang, ZL, Journal of the American Chemical Society 132 (35), 12480-12486. 2010
DOI: 10.1021/ja105614q [PDF]
3-13-2
9 In Situ Identification of Intermediates of Benzyl Chloride Reduction at a Silver Electrode by SERS Coupled with DFT Calculations . Wang, A; Huang, YF; Sur, UK; Wu, DY; Ren, B; Rondinini, S; Amatore, C; Tian, ZQ, Journal of the American Chemical Society 132 (28), 9534-9536. 2010
DOI: 10.1021/ja1024639 [PDF]
4-14-2
8 When the Signal Is Not from the Original Molecule To Be Detected: Chemical Transformation of para-Aminothiophenol on Ag during the SERS Measurement. . Huang, YF; Zhu, HP; Liu, GK; Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ, Journal of the American Chemical Society 132 (27), 9244-9246. 2010
DOI: 10.1021/ja101107z [PDF]
5-15-2
7 Facile Electrochemical Preparation of Ag Nanothorns and Their Growth Mechanism . Fang, YM; Lin, ZB; Zeng, YM; Chen, WK; Chen, GN; Sun, JJ; Ren, B; Tian, ZQ, Chemistry-A Europe Journal 16 (23), 6766-6770. 2010
DOI: 10.1002/chem.201000068 [PDF]
6-16-2
6 The fabrication and characterization of adjustable nanogaps between gold electrodes on chip for electrical measurement of single molecules . Tian, JH; Yang, Y; Liu, B; Schollhorn, B; Wu, DY; Maisonhaute, E; Muns, AS; Chen, Y; Amatore, C; Tao, NJ; Tian, ZQ, Nanotechnology 21 (27), Art. No. 274012. 2010
DOI: 10.1088/0975-4484/21/27/274012 [PDF]
7-17-2
5 Gating of Redox Currents at Gold Nanoelectrodes via DNA Hybridization . Liu, G; Sun, CF; Li, D; Song, SP; Mao, BW; Fan, CH; Tian, ZQ, Advanced Materials, 22, 2148-52. 2010
DOI: 10.1002/adma.200903590 [PDF]
8-18-2
4 Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy . Li, JF; Huang, YF; Ding, Y; Yang, ZL; Li, SB; Zhou, XS; Fan, FR; Zhang, W; Zhou, ZY; Wu, DY; Ren, B; Wang, ZL; Tian, ZQ, Nature 464 (7287), 392-395. 2010
DOI: 10.1038/nature08907 [PDF]
9-19-2
3 Structures of Water Molecules Adsorbed on a Gold Electrode under Negative Potentials . Duan, S; Wu, DY; Xu, X; Luo, Y; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry C, 114 (9), 4051-4056. 2010
DOI: 10.1021/jp911072g [PDF]
10-110-2
2 SERS and DFT study of water on metal cathodes of silver, gold and platinum nanoparticles . Li, JF; Huang, YF; Duan, S; Pang, R; Wu, DY; Ren, B; Xu, X; Tian, ZQ, Physical Chemistry Chemical Physics 12 (10), 2493-2502. 2010
DOI: 10.1039/B919266B [PDF]
11-111-2
1 Potential-Dependent Chemisorption of Carbon Monoxide at a Gold Core-Platinum Shell Nanoparticle Electrode: A Combined Study by Electrochemical in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Density Functional Theory. Zhang, P; Cai, J; Chen, YX; Tang, ZQ; Chen, D; Yang, JL; Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry C 114, 403-411. 2010
DOI: 10.1021/jp908478 [PDF]
12-112-2

2009
7 Sublimation-Induced Shape Evolution of Silver Cubes . Ding, Y; Fan, FR; Tian, ZQ; Wang, ZL, Small 5 (24), 2812-2815. 2009
DOI: 10.1002/small.200901189 [PDF]
1-11-2
6 Potential-Dependent Adsorption of Uracil on A Silver Electrode In Alkaline Solutions . Lin, ZB; Xie, BG; Tian, JH; Tang, YA; Sun, JJ; Chen, GN; Ren, B; Mao, BW; Tian, ZQ, Journal of Electroanalytical Chemistry 636 (1-2), 74-79. 2009
DOI: 10.1016/j.jelechem.2009.09.014 [PDF]
2-12-2
5 An Electrochemical in Situ Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study of Carbon Monoxide Chemisorption at a Gold Core-Platinum Shell Nanoparticle Electrode with a Flow Cell . Zhang, P; Chen, YX; Cai, J; Liang, SZ; Li, JF; Wang, A; Ren, B; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry C 113 (40), 17518-17526. 2009
DOI: 10.1021/jp906697b [PDF]
3-13-2
4 Facet-Selective Epitaxial Growth of Heterogeneous Nanostructures of Semiconductor and Metal: ZnO Nanorods on Ag Nanocrystals . Fan, FR; Ding, Y; Liu, DY; Tian, ZQ; Wang, ZL, Journal of the American Chemical Society 131(34), 12036-12037. 2009
DOI: 10.1021/ja9036324 [PDF]
4-14-2
3 Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Substrate-Related Issues . Lin, XM; Cui, Y; Xu, YH; Ren, B; Tian, ZQ, Analytical and Bioanalytical Chemistry 394 (7), 1729-1745. 2009
DOI: 10.1007/s00216-009-2761-5 [PDF]
5-15-2
2 Electrochemical and in Situ SERS Studies on the Adsorption of 2-Hydroxypyridine and Polyethyleneimine during Silver Electroplating . Lin, ZB; Tian, JH; Xie, BG; Tang, YA; Sun, JJ; Chen, GN; Ren, B; Mao, BW; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry C 113 (21), 9224-9229. 2009
DOI: 10.1021/jp809761f [PDF]
6-16-2
1 Investigation on Surface-Enhanced Raman Scattering Activity on An Ex Situ ORC Roughened Nickel Electrode . Gu, W; Fan, XM; Yao, JL; Ren, B; Gu, RA; Tian, ZQ, Journal of Raman Spectroscopy 40 (4), 405-410. 2009
DOI: 10.1002/jrs.2141 [PDF]
7-17-2

2008
9The Reorientation of Benzonitrile on Platinum Electrode Probed by Surface Enhanced Raman Spectroscopy . Yao, JL; Yuan, YX; Fan, XM; Ren, B; Go, RA; Tian, ZQ. Journal of Electroanalytical Chemistry 624 (1-2), 129-133. 2008
DOI: 10.1016/j.jelechem.2008.08.004 [PDF]
01-101-2
8Shaping and Shelling Pt and Pd Nanoparticles for Ultraviolet Laser Excited Surface-Enhanced Raman Scattering.. Cui, L; Wang, A; Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ., Journal of Physical Chemistry C 112 (45), 17618-17624. 2008
DOI: 10.1021/jp804997y [PDF]
1-11-2
7 Spectroelectrochemical Flow Cell with Temperature Control for Investigation of Electrocatalytic Systems with Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Ren, B; Lian, XB; Li, JF; Fang, PP; Lai, QP; Tian, ZQ., Faraday Discussions 140, 155-165. 2008
DOI: 10.1002/anie.201310097 [PDF]
2-12-2
6 Electrochemical Micromachining Microstructure Lattice on Magnesium Alloy Surface . Jiang, LM; Cheng, ZY; Du, N; Li, W; Tian, ZQ. Tian, ZW., Acta Physico-Chimica Sinica 24 (7), 1307-1312. 2008
3-13-2
5 A Potential Method for Electrochemical Micromachining of Titanium Alloy Ti6Al4V . Jiang, LM; Li, W; Attia, A; Cheng, ZY; Tang, J; Tian, ZQ. Tian, ZW, Journal of Applied Electrochemistry 38 (6), 785-791. 2008
DOI: 10.1007/s10800-008-9513-7 [PDF]
4-14-2
4 Clean Substrates Prepared by Chemical Adsorption of Iodide Followed by Electrochemical Oxidation for Surface-Enhanced Raman Spectroscopic Study of Cell Membrane . Li, MD; Cui, Y; Gao, MX; Luo, J; Ren, B; Tian, ZQ, Analytical Chemistry 80 (13), 5118-5125. 2008
DOI: 10.1021/ac8003083 [PDF]
5-15-2
3 Epitaxial Growth of Heterogeneous Metal Nanocrystals: from Gold Nano-Octahedra to Palladium and Silver Nanocubes . Fan, FR; Liu, DY; Wu, YF; Duan, S; Xie, ZX; Jiang, ZY; Tian, ZQ, Journal of the American Chemical Society 130 (22), 6949–6951. 2008
DOI: 10.1021/ja801566d [PDF]
6-16-2
2 Electrochemical Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Nanostructures . Wu, DY; Li, JF; Ren, B; Tian, ZQ, Chemical Society Reviews 37 (5), 1025-1041. 2008
DOI: 10.1039/b707872m [PDF]
7-17-2
1 Synthesis and Characterization of Au@Co and Au@Ni Core-Shell Nanoparticles and Their Applications in Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Y Bao, F; Li, JF; Ren, B; Yao, JL; Gu, RA; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry C 112 (2), 345-350. 2008
DOI: 10.1021/jp075844k [PDF]
8-18-2

2007
5 Expanding Generality of Surface-Enhanced Raman Spectroscopy with Borrowing SERS Activity Strategy . Tian, ZQ; Ren, B; Li, JF; Yang, ZL, Chemical Communications (34), 3514-3534. 2007
DOI: 10.1039/b616986d [PDF]
77-177-2
4 Characterization of Surface Water on Au Core Pt-Group Metal Shell Nanoparticles Coated Electrodes by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Jiang, YX; Li, JF; Wu, DY; Yang, ZL Ren, B; Hu, JW; Chow, YL, Tian, ZQ, Chemical Communications (44), 4608-4610. 2007
DOI: 10.1039/b711218a [PDF]
78-178-2
3 Raman Spectroscopy on Transition Metals . Ren, B; Liu, GK; Lian, XB; Yang, ZL; Tian, ZQ, Analytical and Bioanalytical Chemistry 388 (1), 29-45. 2007
DOI: 10.1007/s00216-007-1141-2 [PDF]
79-179-2
2 Electrochemically Roughened Palladium Electrodes for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Methodology, Mechanism, and Application . Liu, Z; Yang, ZL; Cui, L; Ren, B; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry C 111 (4), 1770-1775. 2007
DOI: 10.1021/jp066122g [PDF]
80-180-2
1 In-situ Raman Spectroscopic Studies of Pyridine Adsorption on Different Transition Metal Surface . Ren, B; Wu, DY; Tian, ZQ, n-situ Spectroscopic Studies of Adsorption at the Electrode and Electrocatalysis Chapter 10, 299-337. 2007
DOI: 10.1016/B978-044451870-5/50011-7 [PDF]
82

2006
7 Study of Molecular Junctions with a Combined Surface-Enhanced Raman and Mechanically Controllable Break Junction Method . Tian, JH; Liu, B; Li, XL; Yang, ZL; Ren, B; Wu, ST; Tao, NJ; Tian, ZQ, Journal of the American Chemical Society 128 (46), 14748-14749. 2006
DOI: 10.1021/ja0648615 [PDF]
83-183-2
6 Electrochemical Preparation of Platinum Nanothorn Assemblies with High Surface Enhanced Raman Scattering Activity . Tian N, Zhou ZY, Sun, SG, Cui, L; Ren, B; Tian, ZQ, Chemical Communications (39), 4090-4092. 2006
DOI: 10.1039/b609164d [PDF]
84-184-2
5 Effect of Intrinsic Properties of Metals on the Adsorption Behavior of Molecules: Benzene Adsorption on Pt Group Metals . Liu, GK; Ren, B; Wu, DY; Duan S, Li, JF; Yao, JL; Gu, RA; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry B 110 (35), 17498-17506. 2006
DOI: 10.1021/jp060485z [PDF]
85-185-2
4 Electrochemical Polymerization of Acetylene on Rh Electrodes Probed by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Liu, GK; Ren, B; Wu, DY; Lin TM, Gu, RA; Tian, ZQ, Journal of Electroanalytical Chemistry 594 (2), 73-79. 2006
DOI: 10.1016/j.jelechem.2006.04.013 [PDF]
86-186-2
3 Surface-Enhanced Raman Scattering from Transition Metals with Special Surface Morphology and Nanoparticle Shape . Tian, ZQ; Yang, ZL; Ren, B; Li, JF; Zhang, Y; Lin XF, Hu, JW; Wu DY, Faraday Discussions 132,159-170. 2006
DOI: 10.1039/b507773g [PDF]
87-187-2
2 A Self-Terminated Electrochemical Fabrication of Electrode Pairs with Angstrom-Sized Gaps . Xiang, J; Liu, B; Liu, B; Ren, B; Tian, ZQ, Electrochemistry Communications 8 (4),577-580. 2006
DOI: 10.1016/j.elecom.2006.02.002 [PDF]
88-188-2
1 Synthesis of AgcoreAushell Bimetallic Nanoparticles for Immunoassay Based on Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Cui, Y; Ren, B; Yao, JL; Gu, RA; Tian, ZQ, Journal of Physical Chemistry B 110 (9), 4002-4006. 2006
DOI: 10.1021/jp056203x [PDF]
89-189-2

2005
8

PH-Dependent Electron Transfer from Re-Bipyridyl Complexes to Metal Oxide Nanocrystalline Thin Films . She CX, Anderson NA, Guo JC, Liu F, Goh WH, Chen DT, Mohler DL, Tian, ZQ; Hupp JT, Lian, TQ. ournal of Physical Chemistry B 109 (41): 9345-19355, 2005
DOI: 10.1021/jp053948u [PDF]
1-11-2
7

Orientation Change of Adsorbed Pyrazine on Roughened Rhodium Electrodes as Probed by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Cui, L; Liu, Z; Duan S, Wu, DY; Ren, B; Tian, ZQ; Zou SZ. Journal of Physical Chemistry B 109 (37): 17597-17602, 2005
DOI: 10.1021/jp052983y [PDF]
2-12-2
6

Electrochemical and Surfaced-Enhanced Raman Spectroscopic Investigation of CO and SCN- Adsorbed on Au-core-Pt-shell Nanoparticles Supported on GC Electrodes . Zhang, B; Li, JF, Zhong, QL, Ren, B; Tian, ZQ; Zou, SZ. Langmuir 21(16): 7449-7455, 2005
DOI: 10.1021/la050004n [PDF]
3-13-2
5

Density Functional Theory Study of Surface-Enhanced Raman Scattering Spectra of Pyridine Adsorbed on Noble and Transition Metal Surfaces . Wu, DY; Duan S, Ren, B; Tian, ZQ. Journal of Raman Spectroscopy 36(6-7): 533-540, 2005
DOI: 10.1002/jrs.1353 [PDF]
4-14-2
4

Three-Dimensional Micro-Fabrication on Copper and Nickel . Jiang, LM; Liu, ZF; Tang, J; Zhang, L; Shi, K; Tian, ZQ; Liu, PK; Sun, LN; Tian, ZW. Journal of Electroanalytical Chemistry 581(2): 153-158, 2005
DOI: 10.1016/j.jelechem.2004.11.041 [PDF]
5-15-2
3

A Controllable Electrochemical Fabrication of Metallic Electrodes with A Nanometer/Angstrom-Sized Gap Using An Electric Double Layer as Feedback . Xiang, J; Liu, B; Wu, ST; Ren, B; Yang, FZ; Mao, BW; Chow, YL; Tian, ZQ. Angewandte Chemie-International Edition 44(8): 1265-1268, 2005
DOI: 10.1002/anie.200461797 [PDF]
6-16-2
2

Thiourea Adsorption on a Pt Surface as Detected by Electrochemical Methods and Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Zheng, JZ; Ren, B; Wu, DY; Tian, ZQ. Journal of Electroanalytical Chemistry 574 (2): 285-289, 2005
DOI: 10.1016/j.jelechem.2004.08.009 [PDF]
7-17-2
1

Raman Spectroscopic Studies of the Formation Processes of Cobalt Silicide Thin Films . Liu, FM; Ye, JH; Ren, B; Yang, ZL; Liao, YY; See, A; Chan, L; Tian, ZQ. Thin Solid Films 471 (1-2): 257-263, 2005
DOI: 10.1016/j.tsf.2004.06.111 [PDF]
8-18-2

1986-2004
62

Surface-Enhanced Raman Scattering from Bare Zn Electrode. Gu, RA; Shen, XY; Liu, GK; Ren, B; Tian, ZQ. Journal of Physical Chemistry B 108 (45): 17519-17522, 2004
DOI: 10.1021/jp047182u [PDF]
1-11-2
61

Theoretical Consideration on Preparing Silver Particle Films by Adsorbing Nanoparticles From Bulk Colloids to An Air-Water Interface . Hu, JW; Han GB, Ren, B; Sun, SG, Tian, ZQ. Langmuir 20 (20): 8831-8838, 2004
DOI: 10.1021/la049842s [PDF]
2-22-1
60

Synthesis and Properties of Tadpole-Shaped Gold Nanoparticles . Hu, JQ; Zhang, Y; Liu, B; Liu, JX; Zhou, HH; Xu, YF; Jiang, YX; Yang, ZL; Tian, ZQ. J. Am. Chem. Soc. 126(31): 9470-9471, 2004
DOI: 10.1021/ja049738x [PDF]
3-13-2
59

A Simple and Effective Route for the Synthesis of Crystalline Silver Nanorods and Nanowires . Hu, JQ; Chen Q, Xie, ZX; Han, GB, Wang, RH, Ren, B; Zhang, Y; Yang, ZL; Tian, ZQ. Advance Functional Materials 14(2): 183-189, 2004
DOI: 10.1002/adfm.200304421 [PDF]
4-14-2
58

Adsorption and Reaction at Electrochemical Interfaces as Probed by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Tian, ZQ; Ren, B. Annual Review of Physical Chemistry 55: 197-299, 2004
DOI: 10.1146/annurev.physchem.54.011002.103833 [PDF]
5-15-2
57

Adsorption and Photon-Driven Charge Transfer of Pyridine on A Cobalt Electrode Analyzed by Surface Enhanced Raman Spectroscopy and Relevant Theories . Xie, Y; Wu, DY; Liu, GK; Huang, ZF; Ren, B; Yan, JW; Yang, ZL; Tian. ZQ. Journal of Electroanalytical Chemistry 554: 417-425, 2003
DOI: 0.1016/S0022-0728(03)00318-8 [PDF]
1-11-2
56

Rational Design and Fabrication of Zno Nanotubes from Nanowire Templates in A Microwave Plasma System . Zhang, XH; Xie, SY; Jiang, ZY; Zhang, X; Tian, ZQ; Xie, ZX; Huang, RB; Zheng, LS. Journal of Physical Chemistry B 107 (37): 10114-10118, 2003
DOI: 10.1021/jp034487k [PDF]
2-12-2
55

Surface-Enhanced Raman Scattering in the Ultraviolet Spectral Region: UV-SERS on Rhodium and Ruthenium Electrodes . Ren, B; Lin, XF; Yang, ZL; Liu, GK; Aroca, RF; Mao, BW; Tian, ZQ. Journal of the American Chemical Society 125 (32): 9598-9599, 2003
DOI: 10.1021/ja035541d [PDF]
3-13-2
56

Probing Different Adsorption Behavior of CO on Pt At Solid/Liquid and Solid/Gas Interfaces by Raman Spectroscopy with A Three-Phase Raman Cell. Ren, B; Cui, L; Lin, XF; Tian, ZQ. Chemical Physics Letters 376 (1-2): 130-135, 2003
DOI: 10.1016/S0009-2614(03)00997-7 [PDF]
4-14-2
55

Periodic Trends in the Bonding and Vibrational Coupling: Pyridine Interacting with Transition Metals and Noble Metals Studied by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Density-Functional Theory . Wu, DY; Ren, B; Xu, X; Liu, GK; Yang, ZL; Tian, ZQ. Journal of Chemical Physics 119 (3):1701-1709, 2003
DOI: 10.1063/1.1580102 [PDF]
5-15-2
54

Surface-Enhanced Raman Study of Cyanide Adsorption at the Platinum Surface . Ren, B; Wu, DY; Mao, BW; Tian, ZQ. Journal of Physical Chemistry B 107 (12): 2752-2758, 2003
DOI: 10.1021/jp0258107 [PDF]
6-16-2
53

Extending Surface Raman Spectroscopy to Transition Metals for Practical Applications IV. A Study on Corrosion Inhibition of Benzotriazole on Bare Fe Electrodes . Yao, JL; Ren, B; Huang, ZF, Cao, PG; Gu, RA; Tian, ZQ. Electrochimica Acta 48 (9): 1263-1271, 2003
DOI: 10.1016/S0013-4686(02)00834-4 [PDF]
7-17-2
52

Electrochemically Roughened Rhodium Electrode as a Substrate for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy . Ren, Bin; Liu, XF; Yan, JW; Mao, BW; Tian, ZQ. Journal of Physical Chemistry B 107: 899-902, 2003
DOI: 10.1021/jp026862z [PDF]
8-18-2
51

Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Studies on the Interaction of Imidazole with a Silver Electrode in Acetonitrile Solution . Cao, PG; Gu, RA; Tian, ZQ. J. Phys. Chem. B 107:769-777, 2003
DOI: 10.1021/jp026747o [PDF]
9-19-2
50

Raman Spectroscopy of Electrode Surfaces . Tian, ZQ; Ren, Bin. Wiley & VCH, Encyclopedia of Electrochemistry Vol. 3, Chapter 6: 572-659, 2003
DOI: 10.1002/9783527610426.bard030306 [PDF]
10-1
49

Initial Oxidation Processes on Hydrogenated Silicon Surfaces Studied by In situ Raman Spectroscopy. Liu, FM; Ren, B; Yan, JW; Mao, BW; Tian, ZQ.,Angew. Chem. Int. Ed. 149(1), G95-G99, 2002
doi: 10.1149/1.1426400
2002-1-12002-1-2
48

Surface-Enhanced Raman Scattering: From Noble to Transition Metals and from Rough Surfaces to Ordered Nanostructures.. Tian, ZQ; Ren, B; Wu, DY, J. Phys. Chem. B. 106(37), 9463-9483, 2002
DOI: 10.1021/jp0257449
2002-2-12002-2-2
47

Surface Enhanced Raman Scattering from Transition Metal Nano-wire Array and the Theoretical Consideration. Yao, JL; Tang, J; Wu, DY; Sun, DM; Xue, KH; Ren, B; Mao, BW; Tian, ZQ. Surface Science 514, 108-116, 2002
DOI: 10.1016/S0039-6028(02)01615-1
2002-3-12002-3-2
46

Confocal Microprobe Raman Spectroscopic Study of the Electrochemical Reduction of Benzene on Platinum and Rhodium Electrodes. Liu, GK; Yao, JL; Ren, B; Gu, RA; Tian, ZQ, Electrochemistry Communications, 4, 392-396, 2002.
DOI: 10.1016/S1388-2481(02)00318-1
2002-4-12002-4-2
45

Further Insight into the Origin of Potential Oscillations During the Iodate Reduction in Alkaline Solution with Mass Transfer.Li, ZL; Ren, B; Xiao, XM; Zeng, Y; Chu, X; Tian, ZQ, J. Phys. Chem. A 106(28), 6570-6573, 2002.
DOI: 10.1021/jp014143z
2002-5-12002-5-2
44

Potential Dependence of the Orientation of Thiocyanate Adsorbed on an Iron Electrode as Probed by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy.. Cao, PG; Yao, JL; Ren, B; Gu, RA; Tian, ZQ, J. Phys. Chem. A 106(28), 6570-6573, 2002.
DOI: 10.1021/jp0255637
2002-6-12002-6-2
43

Electrochemical and Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Studies on Inhibition of Iron Corrosion by Benzotriazole.Cao, PG; Gu, RN; Tian, ZQ.,Langmuir 18 (20), 7609-7615, 2002
DOI: 10.1021/la025570m
2002-7-12002-7-2
42

Density Functional Study and Normal-Mode Analysis of the Bindings and Vibrational Frequency Shifts of the Pyridine-M (M = Cu, Ag, Au, Cu+, Ag+, Au+, and Pt) Complexes.. Wu, DY. Ren, B; Jiang, YX; Xu, X; Tian, ZQ. Journal of Physical Chemistry A. 106 (39), 9042-9052, 2002
DOI: 10.1021/jp025970i
2002-8-12002-8-2
41

9. The Development of Microsystem and New Applications of Electrochemistry.. Tian, ZW; Lin, HS; Sun, JJ; Zhou, YL; Zhu, YB; Tian, ZQ; Lou, J; Lin, ZH. Electrochemistry. 7, 1-9, 2002

2002-9-12002-9-2
40

In Situ Photoluminescence Studies of Silicon Surfaces During Photoelectrochemical Etching Processes . Liu, FM; Ren, B; Yan, JW; Mao, BW; Tian, ZQ. Surf. Rev. Lett. 8(3, 4), 327-335, 2001
DOI: 10.1142/S0218625X01001129
2001-1-12001-1-2
39

Three-Dimensional Micromachining for Microsystems by Confined Etchant Layer Technique . Sun, JJ; Huang, HG; Tian, ZQ; Xie, L; Luo, J; Ye, XY; Zhou, ZY; Xia, SH; Tian, ZW Electrochimica Acta 47(1-2), 95-101, 2001
DOI: 10.1016/S0013-4686(01)00596-5
2001-2-12001-2-2
38

Surface Raman Spectroscopic Studies on The Adsorption of Pyridine at Bare Iron Electrodes . Y Gu, RA; Cao, PG; Yao, JL; Ren, B; Xie, Y; Mao, BW; Tian, ZQ. J. Electroanal. Chem. 505 95-99, 2001
DOI: 10.1016/S0022-0728(01)00478-8
2001-3-12001-3-2
37

A New Experimental Method to Distinguish Two Different Mechanisms for A Category of Oscillators Involving Mass Transfer. Li, ZL; Yuan, QH; Ren, B; Xiao, XM; Zeng, Y; Tian, ZQ Electrochemistry Communications 3 (11) 654-658, 2001
DOI: 10.1016/S1388-2481(01)00237-5
2001-4-12001-4-2
36

Surface Enhanced Raman Scattering from bare Fe Electrode Surfaces . Cao, PG; Yao, JL; Ren, B; Mao, BW; Gu, RA; Tian, ZQ Chem. Phys. Lett. 316,1-5, 2000
DOI: 10.1016/S0009-2614(99)01207-5
2000-1-12000-1-2
35

Surface Raman Spectroscopy as A Versatile Technique to Study Methanol Oxidation on Rough Pt Electrodes . Ren, B; Li, XQ; She, CX; Wu, DY; Tian, ZQ Electrochim. Acta 46 193-205, 2000
DOI: 10.1016/S0013-4686(00)00573-9
2000-2-12000-2-2
34

Surface-Enhanced Raman Scattering from Metal Nano-rod Arrays . Yao, JL; Xu, X; Xie, Y; Ren, B; Wu, DY; Tian, ZQ Chem. Comm 514 1627-1628, 2000
DOI: 10.1002/anie.201310097 [PDF]
2002-3-12000-3-2
33

Infrared and Raman Spectroscopy in Analysis of Surfaces. Tian, ZQ; Ren, B. Encyclopedia of Analytical Chemistry 9162-9201, 2000
DOI: 10.1002/9780470027318.a2516
2000-4
32

New Strategies for Surface-Enhanced Raman Scattering at Transition-Metal Interfaces: Thickness-Dependent Characteristics of Electrodeposited Pt-Group Films on Gold and Carbon . Zou, ZS; Weaver, MJ; Li, XQ; Ren, B; Tian, ZQ J. Phys. Chem. B (letter) 1034218-4221, 1999
DOI: 10.1021/jp984827f
1999-1-11999-1-2
31

Extending Surface Raman Spectroscopic Studies to Transition Metals for Practical Applications II. Hydrogen Adsorption at Platinum Electrodes . Ren, B; Xu, X; Li, XQ; Cai, WB; Tian, ZQ Surf. Sci. 427/428156-161, 1999
DOI: 10.1016/S0039-6028(99)00257-5
1999-2-11999-2-2
30

Extending Surface Raman Spectroscopy to Transition Metal Surfaces for Practical Applications III. Effects of Surface Roughening Procedure on SERS from Nickel and Platinum Electrodes. Huang, QJ; Li, XQ; Yao, JL; Ren, B; Cai, WB;, Mao, BW and Tian, ZQ Surf. Sci. 427/428 162-166, 1999
DOI: 10.1016/S0039-6028(99)00258-7
1999-3-11999-3-2
29

In-situ Monitoring of Raman Scattering and Photoluminescence from Silicon Surfaces in HF solutions. Ren, B; Liu, FM; Xie, J; Mao, BW, Zu, YB; Tian, ZQ Appl. Phys. Lett. 72(8) 933-935, 1998
Doi: 10.1063/1.120877
1998-1-11998-1-2
28

Nanomodification of Polypyrrole and Polyaniline on HOPG Electrodes by Atomic Force Microscopy . Cai, XW; Gao, JS; Xie, ZX; Tian, ZQ; Mao, BW Langmuir 142508-2514, 1998
DOI: 10.1021/la970675o
1998-2-11998-2-2
27

Investigation of Surface-Enhanced Raman Sscattering from Platinum Electrodes Using A Confocal Raman Microscope: Dependence of Surface Roughening Pretreatment. Cai, WB; Ren, B; Li, XQ; She, CX; Liu, FM; Cai, XW; Tian, ZQ Surf. Sci. 4069-22, 1998
DOI: 10.1016/S0039-6028(97)01030-3
1998-3-11998-3-2
26

SERS Studies of Electrode/Electrolyte Interfacial Water II. Librations of Water Correlated to Hydrogen Evolution Reaction. Chen, YX; Zou, SZ; Huang, KQ; Tian, ZQ J. Raman Spectroscopy 29749-756, 1998
DOI: 10.1002/(SICI)1097-4555(199808)29:8<749::AID-JRS285>3.0.CO;2-2
1998-4-11998-4-2
25

Can Surface Raman Spectroscopy be a General Technique for Surface Science and Electrochemistry.. Tian, ZQ; Gao, JS; Li, XQ; Ren, B; Huang, QJ; Cai, WB; Liu, FM; Mao, BW J. Raman Spectroscopy 29 703-711, 1998
DOI: 10.1002/(SICI)1097-4555(199808)29:8<703::AID-JRS286>3.0.CO;2-L
1998-5-11998-5-2
24

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Huang, QJ; Yao, JL; Gu, RA; Tian, ZQ. Chem. Phys. Lett. 271(1-3), 101-106. 1997
DOI: 10.1016/S0009-2614(97)00419-3 [PDF]
23

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Zou, SZ; Chen, YX; Mao, BW; Tian, ZQ. J. Electroanal. Chem. 424, 19-24. 1997
DOI: 10.1016/S0022-0728(96)04925-X [PDF]
22

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Tian, ZQ; Ren, B; Mao, BW. J. Phys. Chem. B 101, 1338-1346. 1997
DOI: 10.1021/jp962049q [PDF]
21

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Gao, JS; Tian, ZQ. Spectrochim. Acta A 53, 1595-1600. 1997
DOI: 10.1366/0003702963904575 [PDF]
20

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Tian, ZQ; Li, WH; Ren, B; Mao, BW; Chen, JG; Mu, JQ; Zhou, XD; Wang, D. J. Electroanal. Chem. 401, 253-257. 1996
DOI: 10.1016/0022-0728(95)04367-5 [PDF]
19

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Tian, ZQ; Li, WH; Zou, SZ. Appl. Spectrosc. 50(12), 1569-1577. 1996
DOI: 10.1016/0022-0728(95)04367-5 [PDF]
18

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Tian, ZQ; Chen, YX; Ren, B. J. Chem. Soc. Farad. Trans. 20, 3829-3838. 1996
DOI: 10.1039/FT9969203829 [PDF]
17

Surface Raman Spectroscopic Studies of Pyrazine Adsorbed onto Nickel Electrodes. Ren, B; Huang, QJ; Cai, WB; Tian, ZQ. J. Electroanal. Chem. 415, 175-178. 1996
DOI: 10.1016/S0022-0728(96)01004-2 [PDF]