Alumni

List of graduate students   

NoNameYearFormerLast known
1Wu-Hu Li1991-1994
Ph.DSingapore
2Jing-Song Gao1994-1997
Ph.DShanghai
3Bin Ren
1994-1998
Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
4Yan-Xia Chen1995-1998
Ph.DProfessor, University of Science and Technology of China
5Jian-Lin Yao
1997-2001Ph.DProfessor, Soochow Univ.
6
Feng-Ming Liu1998-2001
Ph.D-
7Jia-Wei Yan1998-2001
Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
8Jian-Qiang Hu
2000-2003
Ph.DProfessor, South China University of Technology
9Zhi-Lin Yang
2000-2006
Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
10Guo-Kun Liu
2002-2006Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
11Yu-Xiong Jiang2002-2006
Ph.DNingde Xinnengyuan Technology Co.,Ltd.
12Jing-Hua Tian
2003-2009
Ph.DTan Kah Kee Innovation Laboratory
13Yang Jiang2003-2008
Ph.DBeijing
14Bo Liu
2004-2007
Ph.DXiamen Univ.
15Cui Li
2004-2008
Ph.DProfessor, The Institute of Urban Environment (IUE), CAS
16Bing-Sheng Yin
2004-2011
Ph.DXiamen
17Sai Duan
2004-2011
Ph.DYoung Researcher, Fudan Univ.
18Jian-Feng Li
2005-2010
Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
19Ping-Ping Fang
2005-2010
Ph.DProfessor, Sun Yat-Sen Univ.
20Zhao-Bin Chen
2005-2013
Ph.DXiamen Univ.
21Yan Cui
2006-2010
Ph.DSingapore
22Ke Dai2006-2011Ph.D-
23Feng-Ru Fan2006-2013Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
24Song-Yuan Ding2008-2012Ph.DProfessor, Hangzhou Institude for Advanced Study ,CAS
25Xiang-Dong Tian2008-2012Ph.DFujian Institute of Research on the Structure of Matter (FJIRSM), CAS
26Xiao-Dong Lin
2008-2013Ph.DShanghai
27Yang Yang
2009-2014
Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
28
Jing-Yan Fang2007-2015
Ph.D-
29An Wang2008-2015Ph.D-
30Yi-Fan Huang
2010-2013
Ph.DAssitant Professor, ShanghaiTech Univ.
31Hai-Xin Lin2010-2016Ph.DProfessor, Xiamen Univ.
32Jun-Yang Liu2010-2016Ph.DAssociate Professor, Xiamen Univ.
33Yu Wang2011-2016Ph.DProfessor, South China University of Technology
34Zhi-Chao Lei2012-2018Ph.DPostdoc, Peking Univ.
35Pei Zhang
2012-2018Ph.D-
36Chao-Yu Li2013-2016Ph.DProfessor, Tongji Univ.
37Jun Yi2013-2019Ph.DAssociate Professor, Xiamen Univ.
38Liang Chen2013-2019
Ph.DPostdoc, Ulsan National Institute of Science & Technology
39Chao Zhan2013-2019Ph.DAssociate Professor, Xiamen Univ.
40Du-Hong Chen2014-2019Ph.DGuangxi Normal Univ.
41En-Ming You2015-2020Ph.DPostdoc, Xiamen Univ.
42Rui-Xue Chen2015-2020Ph.DChongqing
43Yuan Fang2016-2020Ph.DPostdoc, Fudan Univ.
44Xiao Tang2016-2021Ph.DXiamen
45Hang Qu2018-2022Ph.DPostdoc, Univ. of Liverpoll
46Ji Yang2016-2022Ph.D-
47Yong Hui2018-2022Ph.DHuawei Inc.
48Gan-Yu Chen2017-2022Ph.DXiamen Univ.
49Ye-Chuang Han2018-2022Ph.DPostdoc, Tan Kah Kee Innovation Laboratory

List of postdocs

NoNameYearLast known
1Wen-Bin Cai1991-1994
Professor, Fudan Univ.
2De-Yin Wu
2002
Professor, Xiamen Univ.
3Juan Xiang
2001-2004
Professor, Central South Univ.
4Jia-Wen Hu
2004
Professor, Hunan Univ.
5De-Sheng Kong
2003-2005
Qu Fu Normal Univ.
6Shi-Min Xu
2004-2006
-
7Shan Jin
2005-2007
Central China Normal Univ.
8Jason Anema 2010
Canadian Conservation Institute
9Rong-Fan Wang
2010-2013
Professor, Northwest Normal Univ.
10Xue-Min Zhang
2012-2014
Associate Professor, Northeastern Univ.
11Gema Cabello Carramolino
2012-2014
-
12Xue-Jiao Chen2013-2017-
13Panneer Selvam Raja Pandiyan2014-2016Assistant Professor, SRM Univ.
14
Cen Zhou2015-2018
-
15Xiao-Ju Cui2017-2020
Associate Professor, Dalian Institute of Chemical Physics
16Ana Isabel Pérez-Jiménez2017-2020
Horiba Scientific
17Hai-Long Wang2017-2022Assistant Research Scientist, Tan Kah Kee Innovation Laboratory
18Ting-Xiao Qin2018-2021Assistant Research Scientist, Beijing Academy of Quantum Information Sciences  
19Zhi-Xing Lu2018-2021
Fujian Normal Univ.
20Yu-Jiao Xiahou2019-2022Postdoc, Xiamen Univ.
21Zi-Ang Nan2019-2022Shenzhen Univ.
Tian Research Group @ Xiamen University